flomembers iphone macbook

Automatisera ditt medlemsregister och befria tid för att göra andra saker

Med det lättanvända FloMembers-registret har du kontroll över medlemshanteringen. En tydlig årsavgift. Inga dolda kostnader. Mer än 1000 olika föreningar använder FloMembers.

Förbättra din kommunikation

Du kan skicka e-post och textmeddelanden till medlemmarna. Med fritt definierade grupper kan du till exempel rikta meddelanden till endast styrelsen.

Läs mer

Automatisera funktioner

Många funktioner kan helt eller delvis automatiseras. Till exempel kan du automatiskt behandla fakturor och medlemsavgifter. Så får du mer tid för att göra andra saker.

Läs mer

3 skäl att välja FloMembers

Hantera evenemang

Med hjälp av anmälningsformuläret är det enkelt att anmäla sig till evenemang och fakturera deltagarna. Data kan lätt exporteras till Excel.

Lätt att anpassa

Varje förening är unik. Med FloMembers kan medlemsregistret göras lämpligt för din förening.

Elektronisk fakturering

Fakturering kan hanteras helt eller delvis elektroniskt. Elektronisk fakturering sparar porto, kuvert och tryckpapper. Betalningsinformation kan uppdateras automatiskt från banken.

Referenser