Egenskaper

Jag vill ha mer information om programmet. Vem kan jag kontakta?

Programvaran tillhandahålls av Flo Apps Oy. För mer information, skicka vänligen e-post till feedback@floapps.com. Se även FloMembers elektroniska kunskapsbas.

Hur skiljer sig FloMembers från andra webbaserade medlemsregisterprogram?

De viktigaste fördelarna är följande:

Vilka är fördelarna med ett webbaserat program?

Vilka funktionerna har FloMembers?

Programvaran erbjuder bl.a. följande funktioner:

Valfria tilläggsfunktioner inkluderar:

Vi tar utvecklingen av FloMembers på allvar. Verktyget har utvecklats sedan 2007 i nära samarbete med användarna.

Hur sköter vi om programmets datasäkerhet?

En mer detaljerad säkerhetsbeskrivning finns tillgänglig på begäran.